Regulamin sklepu internetowego ESOTTILE.PL

Data publikacji: 12.03.2021r.

Sklep internetowy „Esotiile.pl” działający pod adresem www.esottile.pl należy do E SOTTILE FOTOGRAFIA Aneta Czaja NIP 6443559494  z siedzibą w Sosnowcu 41-209, Prosta 2/6.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail kontakt@esottile.pl

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://esottile.pl/regulamin,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://esottile.pl,
 6. Sprzedawca – E SOTTILE FOTOGRAFIA Aneta Czaja NIP 6443559494  z siedzibą w Sosnowcu 41-209, Prosta 2/6.
 7. Preset – to plik pobierany po zawarciu umowy ze sklepem E SOTTILE FOTOGRAFIA Aneta Czaja NIP 6443559494  z siedzibą w Sosnowcu 41-209, Prosta 2/6. Jest to plik w formacie DNG/XMP z predefiniowanymi ustawieniami do obróbki zdjęć w programie Adobe Lightroom (oraz pochodnych na danych platformach użytkowania). Jego celem jest przekształcenie kolorów i właściwości zdjęcia. Presety różnią się tymi właściwościami i mogą wyglądać inaczej w zależności od zdjęcia poddanemu obróbce graficznej, modelu aparatu/telefonu którym zostało wykonane zdjęcie, czy warunków oświetleniowych.
 8. E-BOOK– to plik pobierany po zawarciu umowy ze sklepem E SOTTILE FOTOGRAFIA Aneta Czaja NIP 6443559494  z siedzibą w Sosnowcu 41-209, Prosta 2/6. Jest to plik w formacie pdf, w formie poradnika instruującego o tym, jak tworzyć własne presety.

§2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż presetów tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, e-booków. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  • Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. Sprzedaż produktów fizycznych wymaga wysyłki za pośrednictwem kuriera lub innych usług pocztowych według cennika podawanego przy zakupie produktu.

§4. Sprzedaż presetów i E-BOOKA

 1. esottile.pl oferuje produkty w formie cyfrowego pliku.
 2. Pobranie presetu i e-booku możliwe będzie po złożeniu, opłaceniu i zrealizowaniu zamówienia.
 3. W celu poprawnego wykorzystania zakupionego produktu niezbędne jest zapoznanie się z instrukcjami dostępnymi na stronie www.esottile.pl oraz w mailach otrzymywanych przy składaniu / zrealizowaniu zamówienia.
 4. Zawierając umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, Kupujący otrzymuje od niego niezbywalną i nieograniczoną licencję na korzystanie z produktu w sposób określony w owym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego. Kupujący staje się legalnym, wyłącznym właścicielem zakupionego presetu oraz e-booka. Kupujący nie ma prawa przenosić lub udzielać licencji (rozsyłać plików) stronom trzecim, natomiast ma prawo do korzystania z produktów na wielu należących do niego urządzeniach.
 5. Jeśli Sprzedawca napotka naruszenie licencji przez Kupującego, ma prawo do wezwania go do zaniechania owych kroków.
 6. Każdy produkt dostępny w sklepie chroniony jest prawem autorskim i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83.
 7. Aby móc korzystać z zakupionych produktów w formacie pliku DNG, Kupujący musi posiadać na swoim urządzeniu odpowiedni program, którym jest Adobe Lightroom – Photo Editor. Dostępny jest on do pobrania z marketów z aplikacjami na danym urządzeniu z systemem Android (Sklep Play) lub iOS (AppStore).
 8. Aby móc korzystać z zakupionych produktów w formacie pliku XMP, Kupujący musi posiadać na swoim komputerze program Adobe Lightroom Classic lub Adobe Lightroom CC. Oba programy dostępne są na stronie producenta pod adresem www.adobe.com.

§5. Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  1. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  2. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  3. podać adres e-mail na który zostanie wysłany zakupiony produkt.
  4. wybrać metodę płatności za zamówienie,
  5. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  6. kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu www.esottile.pl, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Realizacja zamówienia następuję automatycznie po otrzymaniu płatności. Na podany przy zamówieniu adres e-mail Kupujący otrzymuje plik do pobrania. Jeśli wybrany produkt to przedmiot fizyczny, kupujący będzie informowany mailowo o etapach przygotowania i wysyłki.

§6. Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
   1. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   2. Szybkie płatności za pomocą serwisu Przelewy 24
   3. Płatność kartą – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§7. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie otrzymania potwierdzenia wraz z plikiem Presetu oraz potwierdzenia otrzymania paczki przez kupującego przez cyfrowy system firmy obsługującej przesyłki.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia.

§8. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Jeśli użytkownik zakupił produkt będący plikiem cyfrowym i za jego zgodą rozpoczęło się świadczenie dostarczania presetów lub e-bboka, które nie są przypisane do materialnego nośnika danych, przed upływem terminu do odstąpienia – 14 dni od zaksięgowania płatności i poinformowania go przez Sklep esottile.pl o utracie prawa do odstąpienia od zawartej umowy, możliwość odstąpienia wygasa w momencie otrzymania maila z zamówieniem, w którym znajdują się cyfrowe pliki. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie plików po ich zakupie na swój adres e-mail (podając go w polu E-mail przy składaniu zamówienia) traci on możliwość odstąpienia od umowy z chwilą wykonania płatności.

§9. Ochrona danych osobowych i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem POLITYKA PRYWATNOŚCI

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Regulamin jest częścią umowy zawieranej podczas sprzedaży w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie ciągłości usług wywołane działaniami zewnętrznymi będącymi wynikiem okoliczności losowych i niezależnych od Sprzedawcy, w tym firm i podmiotów, dzięki którym Sklep operuje w sieci (np. awarie domen/serwerów).
 2. Sprzedawca ma możliwość, bez wcześniejszego informowania użytkowników, do podjęcia działań w celach konserwacji, aktualizacji i usprawnienia systemów, z których korzysta Sklep, przez co dostęp do Sklepu będzie niemożliwy lub w znaczącym stopniu utrudniony.